Wodomierze Apator

DN 15-20

Ultrimis

Wodomierz ultradźwiękowy
Do R800

JS Smart+

Wodomierz jednostrumieniowy
Do R100

JS Smart C+

Wodomierz jednostrumieniowy
Do R160

JS Smart D+

Wodomierz jednostrumieniowy
Do R200

JS NK

Wodomierz jednostrumieniowy
Do R100

DN 25-40

JS Master+

Wodomierz jednostrumieniowy
Do R100
DN 25/32/40

JS Master C+

Wodomierz jednostrumieniowy
Do R160
DN 25/32/40

JS Master D+

Wodomierz jednostrumieniowy
Do R200
DN 25/32/40

SV-RTK

Wodomierz wolumetryczny
Do R200
DN 15/20
DN 25/32/40

Skrzydełkowe do R200

JS Smart D+

Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne JS SMART D+

Specjalnego przeznaczenia

Miernik do wody irygacyjnej WI, -NKP

Wodomierze hydrantowe

Wodomierze sprzężone

Wodomierze śrubowe

MK-01

Wodomierze studzienne (woltman) z pionową osią wirnika (dn50-150) mk-01; -nk; -no; -nko; -nkop

MWN, MWN130

Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika mwn, mwn130; -nk; -no; -nko; -nkop

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Zapraszamy do kontaktu.