Fotowoltaika Olsztyn

Główne zalety fotowoltaiki to:

  • Oszczędność – darmowa energia elektryczna wytwarzana na miejscu,
  • Niezależność – niezależność od wzrostu cen prądu na rynku,
  • Bezpieczeństwo – wzrost bezpieczeństwa energetycznego Twojego domu,
  • Komfort i wygoda – w 100% bezobsługowy system produkcji prądu charakteryzujący się niską awaryjnością oraz długą żywotnością. Montaż instalacji nie wymaga przebudowy domu ani pozwoleń budowlanych,
  • Ekologia – wykorzystanie energii ze środowiska naturalnego bez emisji CO2,

Tendencje na rynku energetycznym są jednoznaczne. Wspierane będą rozproszone instalacje małych elektrowni co w zasadniczy sposób zmieni mapę energetyki naszego kraju.

Rozsądne wprowadzenie małych elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych odciąży sieci przesyłowe i zmniejszy koszty eksploatacji gospodarstw domowych i przemysłu. Docelowo zmieni to zasadniczo profil energetyczny zakładów dostarczających energię elektryczną.

Fotowoltaika przetwarza energię słoneczną w elektryczną – w postaci prądu zmiennego. W dobie wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza, coraz częściej stosowane są ekologiczne rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii. Dlatego można zauważyć wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych, zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach. Na czym polega zasada ich działania?

Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne to podstawowy element fotowoltaiki, który można zauważyć na dachach. Do najbardziej popularnych rodzajów paneli fotowoltaicznych należą:

Panele monokrystaliczne – posiadają czarną barwę, a ich wydajność mieści się w przedziale 17% do 22%. Zbudowane są z kryształków krzemu oraz cienkich płytek. Ten typ paneli doskonale sprawdza się na dachach o mniejszych powierzchniach, ale przy wysokim nasłonecznieniu. Elementy te są droższe, ale osiągają najwyższą wydajność w produkcji energii elektrycznej.

Panele polikrystaliczne – również zbudowane są z kryształków krzemu, a ich wydajność wynosi od 14% do 16%. Jednak z uwagi na niższą wydajność niż panele monokrystaliczne, wymagają większej powierzchni do montażu. Natomiast dobrze sprawdzają się w miejscach o słabszym nasłonecznieniu, dlatego są często stosowane.

Podstawowym elementem instalacji są panele fotowoltaiczne, które aby móc wytwarzać większą ilość energii łączy się w moduły fotowoltaiczne.

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna pozwala produkować prąd ze Słońca, stanowiącego jedno z odnawialnych źródeł energii. Fotony docierające wraz z promieniami słonecznymi do ogniw sprawiają, że spoczywające w nich elektrony zostają wprawione w ruch. To powoduje powstanie dziur elektronowych, które stają się nośnikami ładunków elektrycznych. Elektrony poruszające się między płytkami krzemowymi w ogniwach, wywołują różnicę potencjału w postaci prądu stałego.

Jednak ten typ napięcia nie nadaje się do zasilania domowych urządzeń elektrycznych, domowych gniazdek, dlatego zostaje przetworzony w prąd zmienny za pomocą falownika. Falownikmusi posiadać parametry optymalne do mocy instalacji fotowoltaicznej. Jej moc ustalana jest przez specjalistę na podstawie rocznej sumy rachunków za energię elektryczną.

Instalacja fotowoltaiczna maksymalną wydajność osiąga latem, w okresach upalnych dni – nawet do 1000W/m². W dni pochmurne, wydajność jest znacznie niższa, ale nigdy nie spada do zera. Dlatego twierdzenie, że fotowoltaika nie działa w zimie, jest błędne. W okresie o największym nasłonecznieniu, powstają nadwyżki prądu, które kumuluje zakład energetyczny. Prosument może je wykorzystać w okresie zimowym, gdy wydajność instalacji jest zbyt niska do zasilania domowej instalacji. To zapewnia dopływ energii elektrycznej przez cały rok.

Profesjonalny montaż paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne najczęściej są montowane na dachach domów lub innych budynkach. Miejsca te są wybierane ze względu na największe nasłonecznienie, zapewniające prawidłową pracę paneli fotowoltaicznych. Panele zawsze są zamontowane pod optymalnym kątem względem padania promieni słonecznych, aby ogniwa pochłaniały jak najwięcej fotonów – to wpływa na wydajność instalacji.

W celu montażu paneli na dachach płaskich lub o niewielkim spadzie, stosuje się specjalną konstrukcję wsporczą oraz uchwyty, tzw. ,,ekierki: służące do ustawiania kąta pochylenia. Niestety, nie zawsze umieszczenie modułów fotowoltaicznych na dachu jest możliwe. W takim przypadku muszą zostać zamontowane na gruncie – w najmocniej nasłonecznionym miejscu. W tym celu, jako główny element montażu, stosuje się specjalną konstrukcję, do której przykręcane są panele. Tego typu rozwiązanie najczęściej jest stosowane, gdy: powierzchnia dachu jest zbyt mała, konstrukcja dachowa jest słaba lub dach jest zbyt mocno zacieniony.

Fotowoltaika to ekologiczna metoda pozyskiwania prądu z promieni słonecznych. Prawidłowo podłączona instalacja pracuje bezobsługowo, poza tym to technologia, które zapewnia pozyskiwanie prądu i jednocześnie nie szkodzi środowisku naturalnemu.

Co dzieje się z niewykorzystaną energią?

Licznik dwukierunkowy dokonuje pomiarów dwukierunkowego przepływu prądu tzn. zlicza energię elektryczną wyprodukowaną przez naszą instalację oraz pobraną z sieci energetycznej.

Może się bowiem zdarzyć, iż energii wytworzonej przez naszą mikroelektrownię będzie za dużo lub za mało w stosunku do naszego zapotrzebowania. W pierwszym przypadku nadmiar energii zostaje przekazany do sieci energetycznej, a my możemy odebrać 80% wyprodukowanej przez nas energii. Jest to związane z systemem opustów dla prosumentów, czyli osób wytwarzających energię na użytek własny.

Dla instalacji, których moc nie przekracza 10kWp obowiązuje stosunek 1:0,8 w ramach systemu opustu, co oznacza, że za 1kWh oddaną do sieci właściciel mikroelektrowni może odebrać 0,8 kWh. W przypadku instalacji o mocy między 10 a 50 kWp rozliczamy się w stosunku 1:0,7 – oddana przez nas 1 kWh pozwala nam na odbiór 0,7 kWh.

W sytuacji, gdy istniejącego zapotrzebowania nie uda nam się całkowicie pokryć wykorzystując wcześniej wytworzoną i odebraną przez nas energię, pozostała różnica zostaje wyrównana energią z sieci w stosunku 1:1.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Zapraszamy do kontaktu.